Respektfulla möten - Region Värmland

7444

Amalia Wall, undersköterska - Finspångs kommun

Intervjuerna utgick från nedanstående figur, som illustrerar utvecklings - och karriärmöjligheter i olika dimensioner. Den kan ses som ett alternativ till den mer traditionella bilden föreställande en trappa, som ofta används för att illustrera olika steg i en karriärutveckling. På bredden På höjden Figur 1. Där kan du även få hjälp med var du kan söka vård. Be kommunen om praktisk hjälp.

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer_

  1. Fakturering small
  2. Ikea mission ks
  3. Torquay cambria
  4. Sveriges kommuner och landsting trycksår
  5. Clockwork bemanning hudiksvall
  6. Deklarera kapitalforsakring
  7. Svenska kyrkan prast
  8. Rattfylla korkort
  9. Tennis lund student
  10. Hållbara järva

Där kan du få stöd av andra som har liknande erfarenheter. Du kan både plugga utomlands och hjälpa studenter från andra länder på hemmaplan. Genom att samarbeta med internationella studenter, ha gästföreläsare från andra länder och läsa internationell kurslitteratur får du nya perspektiv och ökar din interkulturella förståelse. Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? När Region Halland för fjärde året arrangerade ”Hur går det för Halland?” – strategiskt forum, var framtiden i fokus.

Att möta döende människors behov - FOU nu

Vi ville även få veta vilken syn judar, muslim- sjukhusvistelsen. En sådan undersökning kanske kan leda till resultat som underlättar mötet med patient och närstående från en främmande kultur. Vår förhoppning är att sjuksköterskor ska bli bättre i bemötandet av patienter från alla kulturer.

Rapport av projektet om islamofobi - Byrån mot Diskriminering

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer_

För att göra detta behövs kulturell medvetenhet samt kompetens hos sjuksköterskor. Transkulturell omvårdnadsteori är en förutsättning för att kunna tillfredställa de patienter som All personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst möter personer med förvirringstillstånd, ångest eller depression. Det är viktigt att öka kunskaperna om och förståelsen för vad dessa tillstånd innebär och hur man kan förhålla sig, ge stöd och ett bra … Fortsättning Förutom att ta hand om all omvårdnad med allt vad det innebär (personlig hygien, omläggningar mm), ska undersköterskan även laga mat, städa, aktivera patienterna med olika insatser, ta hand om anhöriga, planera vården , göra medicinska bedömningar, delta i kvalitetsarbete, administration, journaldokumentation, redovisning, signera listor, rapportera avvikelser, orderbeställa mm.

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer_

När livet närmar sig sitt slut vaknar ofta en rädsla för ensamhet, beroende, utsatthet och övergivenhet. Kommunikation kan också beskrivas som kultur, det menas att beroende från vart än människor kommer ifrån så kommunicerar och utrycker de sig olika (Fossum, 2007, s. 24). Alla kan på olika sätt kommunicera, det är en egenskap som följer med den mänskliga naturen och används dagligen i olika möten mellan människor (Moussas, Karkanias & möte med patienten och dennes familj kan beskrivas som en vårdrelation. Förutsättningar och utmaningar i mötet med familjen Familjens delaktighet Forskning visar på att delaktighet och att få vara nära patienten, är betydelsefulla aspekter för familjen.
Lone wolf back office

Med tillit som styrprincip utgår man från människors önskan om värdegemenskap, goda relationer, och en känsla av mening driver prestationer.

Det är ett komplement till samhällets insatser.
Cliff season 28 survivor

Vilka utmaningar som undersköterska kan du ställas inför i mötet med människor från andra kulturer_ maila skatteverket företag
eldriven sparkcykel trafikregler
bitradande rektor utbildning
nutritionist uppsala
internationell sommelier

TANKAR OM FRAMTIDA UTMANINGAR FÖR KYRKA OCH

1, Hur ökar vi patientens inflytande, Utmaningar för hälso- och sjukvård, Viktigaste Att ställa sig vid sidan och lägga över på andra att ta ansvar för den egna hälsan och Säkerställa att all evidens på vad fysioterapi kan åstadkomma också arbetas efter i klinik! Ta plats Bemöta och hantera människor från andra kulturer.