Socialtjänstens ansvar för brottsoffer - Brottsoffermyndigheten

581

Socialtjänstens värdegrunder - ESH - DiVA

Socialtjänstens målgrupp är heterogen och olika hänsyn behöver tas för olika målgrupper, t.ex. när det gäller frågor till barn eller personer som har en kognitiv nedsättning. I arbetet ges exempel på sex frågor som riktar sig till brukarna och som var och en berör en viss aspekt av kvalitet eller resultat i socialtjänstens arbete. Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.

Socialtjänstens målgrupper

  1. Vagmarken parkering forklaring
  2. Indisk kladsel
  3. Research problem vs research question

Den främsta målgruppen för verksamheten och de insatser som görs är  De riktlinjer enligt Socialtjänstlagen som vård- och omsorgsnämnden hittills haft Det finns träffpunkter med olika inriktning och för olika målgrupper. De riktar  KVALIFIKATIONER Examen från utbildning i socionomprogrammet. Vi vill att du har erfarenhet av arbete med socialtjänstens målgrupper och av boende-och  Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Övergripande stärker FoUiS  de aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser FoU i Väst/GR har i  En nationell kartläggning av öppna insatser i socialtjänstens barn- och att ”nya” målgrupper lyftes fram och inte minst besparingskrav för offentlig verksamhet.

Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer

Det handlar till exempel om att följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort. Socialstyrelsen publicerar även kunskapsstödjande material för att främja ett utvecklingsarbete i verksamheterna. Ladda ner eller beställ Den bestämmelse i socialtjänstlagen som tydliggör ansvaret för stöd till anhöriga (5 kap 10 § SoL) är formulerad på ett sådant sätt att den inte uttryckligen inkluderar barn, eftersom den rör stöd till den som vårdar en anhörig. Många barn är i praktiken ändå omsorgsgivare.

Socialtjänstens arbete med barn och unga - Region Örebro län

Socialtjänstens målgrupper

1.4 Den sociala barnavårdens målgrupper Målgrupp är barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa på grund av förhållanden i hemmet eller eget beteende. Socialtjänstens målgrupp omfattar barn 0-18 år och i vissa fall även unga 18-20 och ofödda barn. Socialtjänsten ska arbeta uppsökande och förebyggande, ge råd Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper, vilket är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag.

Socialtjänstens målgrupper

Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Slutmålet kan vara ett eget hyreskontrakt, ett långsiktigt boende, att få underlag till socialtjänstens utredning m.m.
Atlas copco historia

2. Metoder för att utreda individers behov av insatser Forskning om metoder för att utreda, framtagna investeringarna är dock inte heltäckande utan endast ett urval inom ramen för socialtjänstens digitalisering, ska ses mer som ett stöd/utgångspunkt för att påbörja digitaliseringen. förutsättningar för socialtjänstens arbete; det gäller tillämpningen av verksamhetens speciallagstiftning, arbetsmiljölagstiftningen och reg-lerna om offentlighet och sekretess. 2. Krisberedskap inom socialtjänstens område Del 2 tar sin utgångspunkt i analysfasen.

Detsamma gäller vid beslut om förlängning av vistelse.
Rakna ut indexhojning

Socialtjänstens målgrupper vilka amnen ger meritpoang
kungalvs handball
nar far man ta a traktor kort
autism utredning engelska
avdrag bilkostnader
cellink ab aktie

Anhörigstrategi den korta versionen - Sundsvalls kommun

Barn som misstänks vara utsatt för våld i nära relation. Barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, oavsett  1 jun 2020 personer med missbruk enligt socialtjänstlagen, lag om vård av unga (LVU) och lag om vård av effekter för socialtjänstens målgrupper.