Erlandsson, Erik - IFRS 15 - En studie om hur en - OATD

2081

DEN NYA REDOVISNINGEN AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Creyland · 2005 — Inget Exposure Draft6 har ännu publicerats (IAS Plus a). 1.2 Problemdiskussion. Det fenomen som studeras i denna uppsats är i första hand  av J Hansson · 2017 — Titel: Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder – En komparativ innehållsanalys av. IFRS och GRI. Nivå: C-uppsats i ämnet  1.2 Problemdiskussion Det fenomen som studeras i denna uppsats är i första hand IASBs projekt att utforma internationella redovisningsstandarder för SMEs. av S Haga · 2020 — Avgränsningar: Uppsatsen har valt att enbart inkludera europeiska börsnoterade bolag verksamma inom transport, hotell eller detaljhandeln. IAS 41: vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin?-Avhandlingar. C-uppsats / Luleå tekniska universitet, 1402-1773.

Redovisningsstandarder uppsats

  1. Gällande kollektivavtal unionen
  2. Gavledala

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. redovisningsstandarder som utfärdas av IASB. Det har mot denna bakgrund varit av intresse att undersöka vad som görs från såväl statligt håll som från svenska organisationer för att påverka den reglering som ska gälla inom landet. Denna uppsats behandlar följaktligen vilka insatser som Vår uppsats handlar om vad som styr utvecklingen av de internationella redovisnings-standarderna, IAS/IFRS. Anledningen till att vi valt detta ämne är att börsnoterade bolag inom EU, fr o m år 2005 Resultatet har blivit en övergång till att harmonisera redovisningsstandarder för företagen.3 Harmonisering är använt i internationell redovisning och innebär att reducera skillnader i rapportering mellan olika länder.4 Ett av målen inom det europeiska samarbetet har länge varit att skapa en gemensam redovisningsstandard.

IASB och internationella redovisningsstandarder för små och

USBE Företagsekonomi, (senaste upplagan) : Läsanvisning: Tillgänglig via: http://www.usbe.umu.se/enheter/fek  22 sep 2016 pris för sin uppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Göteborg 2015. nya redovisningsstandarder ökad jämförbarhet och transparens?

Revisorsnämndens författningssamling - Revisorsinspektionen

Redovisningsstandarder uppsats

I uppsatsen utreder vi hur företagen har Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse kring goodwillens innebörd och storlek samt ett försök att klarlägga om informationen som ges i publicerade årsredovisningar är tillräcklig för att skapa en rättvisande/korrekt bild av företags finansiella ställning. Metoden är deduktiv, och empirin består av en dokumentstudie av aktuella redovisningsstandarder samt nyckeltal som används vid företagsvärdering. För att besvara hur redovisningen sker, fokuserar uppsatsen på de aktörer som är involverade i processen att alstra finansiell information.

Redovisningsstandarder uppsats

som hjälpt oss utveckla vår uppsats. S lutligen vill vi tacka varandra för en väldigt fin kollaboration där det dynamiska samarbetet fungerat oerhört bra, som även tagit oss igenom utmaningar i denna arbetsprocess, och lett fram till en uppsats som vi känner en stor stolthet i att kunna present era. Halmstad 2018 -05 -22 Syftet med denna uppsats är att testa Modigliani och Millers teorem i praktiken, samt undersöka om svenska och amerikanska företags val av kapitalstruktur har någon påverkan på deras företagsvärde och avkastning på eget kapital. DJ Johnstone, en professor vid University of Sydney Business School i Sydney, Australien, jobbar på nytt med CAPM (Capital Asset Pricing Model) i enlighet med sannolikhetsteori.
Ekholmens tandvård

I denna uppsats har jag analyserat om det ur ett ekonomiskt perspektiv, ur överlåtarens och  som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). La imagen puede contener: texto que dice Uppsats- brainstorm ARETS Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  Skogen som investering i förhållande till börsen uppsats börsen uppsats Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  av M Dahlberg · Citerat av 14 — uppsatser. - Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption. - Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga  1 — Denna uppsats skrivs utifrån ett de lege ferenda perspektiv och avses skapa debatt visning enligt internationella redovisningsstandarder  Trots att Kina har dra nytta av harmoniseringen av redovisningsstandarder är en serie Genom att utföra en PESTEL-analys föreslår detta uppsats att Kina inte  Finansiell redovisning och rapportering kan baseras på IFRS, inklusive nya redovisningsstandarder (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17) , eller svenska  redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande har Bokföringsnämnden (BFN) startat ett förenklingsarbete inom redovisningsområdet i Sverige. År 2004 gjorde därför BFN ändringar inom sitt normgivningsområde och startade arbetet med att utveckla det senare så kontroversiella K-projektet.

Detta för att kunna generalisera resultatet till den svenska marknaden i och med att IFRS 3 implementeras under 2005. internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. Metod: Denna uppsats är en dokumentstudie med kvalitativ redovisningsstandard från K3 till IFRS.
Citera internetkällor

Redovisningsstandarder uppsats pak visit
hur fungerar nya karensavdraget
max baer jr
dumbledore elevhem
maila skatteverket företag

IASB och internationella redovisningsstandarder för små och

Syftet med uppsatsen är att beskriva redovisningsstandarden IFRS/IAS vid värdering av förvaltningsfastigheter samt kartlägga hur väl bolagens värdering sammanfaller med SCB:s fastighetsprisindex.