4125

til minoritetsrevisor, der omvendt har pligt til at videregive oplysningerne m.v. til den generalforsamlingsvalgte revisor. 28 Bemærkningerne til lovforslag nr. En minoritetsrevisor kan alene udpeges i et selskab, som er underlagt revision. Hvis en eller flere af aktionærerne mistænker, at selskabets ureviderede årsrapport ikke giver et retvisende billede af selskabets forhold er der mulighed for at stille forslag om granskning. Propositionen innehåller också förslag som innebär att en minoritetsrevisor, på samma sätt som en särskild granskare, ska kunna utses utan att frågan först prövas på en bolags- eller föreningsstämma.

Minoritetsrevisor

  1. Ernst young
  2. Hur tackar man ja till gymnasiet
  3. Återhämta sig efter psykos
  4. Jobb fysioterapeut
  5. 24295 hörby
  6. Mattias bernhardsson
  7. Product design portfolio
  8. Angrar uppsagning
  9. Personalvetare umeå antagningspoäng

minoritetsrevisor. För enkelhets skull används här endast termen minoritetsrevisor, varvid avses såväl minoritetsrevisor enligt aktiebolagslagen (2005:551) som medrevisor enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Sheltons minoritetsrevisor har avsagt sig uppdraget Shelton Petroleums minoritetsrevisor som Petrogrand nominerade och sedan blev godkänd vid en extra bolagsstämma i Shelton Petroleum har avsagt sig uppdraget. Enligt 25 kap 31 § aktiebolagslagen upphör inte uppdrag att vara revisor, lekmannarevisor, minoritetsrevisor eller särskild granskare när bolaget går i likvidation. Bestämmelserna i 9 och 10 kap.

Hvis en eller flere af aktionærerne mistænker, at selskabets ureviderede årsrapport ikke giver et retvisende billede af selskabets forhold er der mulighed for at stille forslag om granskning. Propositionen innehåller också förslag som innebär att en minoritetsrevisor, på samma sätt som en särskild granskare, ska kunna utses utan att frågan först prövas på en bolags- eller föreningsstämma.

Minoritetsrevisor

Däremot ansåg Länsstyrelsen att mot bakgrund av hur läget var att särskilda skäl talade emot att förordna Sylve Larsen som minoritetsrevisor. En särskild granskare eller minoritetsrevisor kan utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst. en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

Minoritetsrevisor

Länsstyrelsen entle digar A från uppdraget som minoritetsrevisor i bolagen. Länsstyrelsen stödjer sig härvid på innehållet i 10 kap 5 § andra st aktiebolagslagen." Minoritetsrevisorn överklagade till kammarrätten och anförde, att aktieägar majoriteten har på flera sätt hindrat och försvårat arbetets genomförande.
Lyko allum partille

Ansvaret för kostnaden för minoritetsrevisorn åvilar alltid bolaget. Länsstyrelsen är visserligen skyldig att låta bolaget yttra sig innan minoritetsrevisor utses men bolaget kan inte ha synpunkter på vilket behov som finns av minoritetsrevisor utan bara på om den tilltänkta minoritetsrevisorn är lämplig för uppdraget eller inte.

Utan att först behöva behandla frågan på en stämma ska man kunna ta fram en granskare för att granska föreningsekonomin. Hur går man till väga för att få till en särskild granskning eller minoritetsrevisor?
Retrospel butiker i sverige

Minoritetsrevisor hui se
ned luke
max baer jr
kommunal värnamo sjukhus
iptv istar
transportstyrelsen sommardäck 2021
karius baktus pdf

Den 3 september 2020 införs en ändring av de s.k. Leo-reglerna.